Tiểu học Long Xuyên tổ chức Sinh hoạt tổ chuyên môn tổ 1 – 2 – 3

Trong các hoạt động nhà trường, hoạt động về lĩnh vực chuyên môn là một trong những hoạt động giữ vai trò rất quan trọng. Hoạt động chuyên môn của nhà trường có chất lượng hay không, vấn đề này phụ thuộc nhiều vào việc sinh hoạt chuyên môn của các tổ, nhóm. Nó góp phần đưa hoạt động chuyên môn của nhà trường đi lên; đồng thời nó cũng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Nắm được mục tiêu đó Tổ 1-2-3 Trường Tiểu học Long Xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn thường xuyên, đều đặn, có chất lượng. Đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình, thảo luận sôi nổi của các thành viên trong tổ giúp cho các buổi sinh hoạt chuyên môn đạt kết quả đáng ghi nhận.

Một số hình ảnh sinh hoạt chuyên môn của Tổ :

Xem thêm: Phòng GD&ĐT Huyện Bình Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *